TIETOSUOJASELOSTE ASIAKKAALLE 25.5.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kalajärven Hierontapiste
1483586-9
+358405185060
marja.kononen@kehonhuoltajat.fi
Tietosuojasta vastaava henkilö
Marja Könönen

Terhin Helmi
2668859-5
+358405812801
terhi@terhinhelmi.fi
Tietosuojasta vastaava henkilö
Terhi Tamminen

LupsAkka Hieronta
2540905-6
+358456740941
lupsakkahieronta@gmail.com
Tietosuojasta vastaava henkilö
Sirpa Forsberg

Kukin rekisterinpitäjä vastaa vain omista asiakasrekistereistään.

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka on saatu asiakkaan yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä: lakisääteiset potilastiedot ja hoitoon liittyvät muut tarvittavat tiedot.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Terveydenhuollon ammattilaisella rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET
Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, kun yhteistyökumppanimme käsittelevät niitä toimeksiannostamme.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Tällöinkin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Henkilötietoja säilytetään sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjojen säilytystä koskevan asetuksen aikarajojen mukaan.

7. SINUN OIKEUTESI
Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa esim. allekirjoitetulla kirjeellä kohdassa 1. mainitulle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on yksi kuukausi aikaa toimittaa tiedot. Voit pyytää tietojesi oikaisemista ja päivittämistä.

8. TIETOTURVA
Henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta ja että henkilötietoja käsitellään ainoastaan työtehtävien yhteydessä sovitussa käyttötarkoituksessa.

9. SELOSTEEN MUUTTAMINEN
Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksesta verkkosivuillamme www.kehonhuoltajat.fi.